top of page

«Youth engagement: citizens participation through enhanced social action skills and tools (Active Citizens)»

В рамках проєкту команда Центру підтримки молодіжних іниціатив відвідали 12 тренінгів: 

- Проведення тренінгу правові основи волонтерської діяльності.
-  Колесо залучення волонтерів. Аналіз сектору колеса “Діяльність та команда в Центрі розвитку молодіжних ініціатив БФ”,
- Волонтерство в Центрі: хто для нас волонтери і їхня роль у Центрі. Пошук потреби у волонтерах і впливу, який волонтери здійснюють через свою діяльність; 
-  Піраміда залучення волонтерів у Центрі: розуміння різних рівнів волонтерства і що мотивує волонтерів на довготривале волонтерство.
- Шлях волонтера у Центрі, ролі волонтерів і система навчання волонтерів. Мотиваційне середовище та принципи взаємодії із волонтерами. 
-  Тренінг. Мотиваційне середовище та принципи взаємодії БФ із волонтерами. 
- Тренінг. Написання ефективного оголошення для залучення волонтерів і планування першого вступного тренінгу для волонтерів. 
- Тренінг. Навички, які необхідні для залучення волонтерів. Моделювання різних ситуацій. Доопрацювання Волонтерської програми для ЦРІ. 
-  Тренінг. Різні техніки для роботи з групою волонтерів: для планування роботи волонтерів, передачі різних знань і компетенцій та надання зворотного зв’язку. 
-  Тренінг. Стратегія розвитку волонтерської програми на 2021-2023 і операційний план для її втілення на 2021 рік.
Основні результати:
-  Отримання знань та набуття нових навичок щодо базових знань менеджменту з волонтерства. 
-  Розроблена волонтерська програма (в ній сформована мета та завдання, виокремленні найбільш продуктивні інструменти залучення волонтерів;
-  Розроблено операційний план волонтерства на 2021-2022;
-  Створено план заходів на 2021-2022;

-  У 65 волонтерів сформовано позитивний досвід реалізації ініціатив, для вирішення соціальної проблеми;

bottom of page